Uloff v. Holbach, genannt Pollux

 
SHSB 54 36 31

Geworfen am  08.06.96

angekört am 13.04.98

HD A/A

HD-Zuchtwert: 96

email an den Deckrüdenbesitzer

Home